Barnrätt för alla

Barnrätt för alla är ett projekt som förklarar barns rättigheter för att alla ska förstå. 

Läs mer på projektets hemsida