I lager.
Antal: 4

Barnrätt för alla-lådan

200 kr

Du kan  titta på och ladda ner allt material som ingår i lådan på barnrättföralla.se - kostnadsfritt.

Innehåll

Häfte

Häfte med handledningar och lektionsidéer som kan ge inspiration hur du kan använda materialet.

Rättvänt

Rättvänt är ett memoryspel som syftar till att barn ska lära sig mer om barnkonventionen och sina rättigheter. Rättvänt finns också att beställa separat här.

Berättigheter

Berättigheter är ett diskussionsmaterial bestående av fem enkla berättelser som anknyter till olika rättigheter. I lådan finns berättigheterna illustrerade. På barnrättföralla.se finns alla Berättigheter även med symbolstöd och teckenstöd.

Samspel

Barn- och vuxenfigurer i kartong, att använda som samtalsstöd tillsammans med Berättigheter. 

Små sprickor kan finnas i ytlagret vid lådans kanter. Detta är inget som påverkar lådans funktion och är inte skäl för reklamation. Se Köpvillkor.

Lådan är framtagen inom projektet Barnrätt för alla, som förklarar barns rättigheter så att alla kan förstå. Läs mer om projektet på barnrättföralla.se

Illustrationer av Rebecca Karlén