I lager.

Hör du mig? Ensamkommande ungas röster

30 kr

En varm blick, en kram eller ett par vänliga ord kan göra så stor skillnad att vi börjar våga tro att en annan tillvaro är möjlig. Men hur hjälper vi ungdomar som har fått flera av sina viktigaste uppväxtår präglade av misstro och brusten tillit?

Liksom i den tidigare utgivna Ser du mig – nyanlända barn och unga berättar visar de ensamkommande ungdomarnas röster både på en extrem utsatthet och en enorm inneboende styrka. Hör du dem?

Karin Sehlin är skribent och var tidigare kurator för nyanlända barn och unga i Uppsala. Hon är också medarbetare på Barnombudet i Uppsala län.

Trycks och distribueras i samarbete med Barnombudet i Uppsala län. Finansierad av Life Foundation.

Första upplagan (2020).

56 sidor, limmad rygg, A5.

Köp i paket

Köp gärna tillsammans med den föregående boken, Ser du mig (2017, andra upplagan 2018). 36 sidor, limmad rygg, A5.

Författaren vill med dessa texter visa på både svårigheter och möjligheter för de unga människor som tvingats på flykt och nu mer eller mindre tillfälligt landat i Sverige. Läs dem, lyssna till dem och låt dem göra skillnad.

Läs mer om Ser du mig.