I lager.

Företagsgåvor

5 000 kr

Barnrättsgåvan räcker till ungefär 20 stödsamtal, 4 klassbesök eller till att 400 barn får Barnrättskalendern.

Barnrättspaketet räcker till ungefär 40 stödsamtal, 7 klassbesök eller till att 800 barn får Barnrättskalendern.

Vi vill inte bara ha era pengar. Vi ser gärna ert bidrag som början på ett samarbete, där vi tillsammans arbetar för en hållbar samhällsutveckling inom barns och ungas rättigheter.

Efter att ni givit ert bidrag kontaktar vi er därför för att komma fram till hur ett fortsatt givande samarbete kan se ut.

Barnrättsgåvan

Passar för företag/organisationer som är överens med oss om vikten av att underhålla och utveckla vårt arbete. 

Som tack får ni av oss:

 • Möjlighet till organisationsmedlemskap i BOiU
 • Löpande utskick av vårt nyhetsbrev
 • Presentation av er i vårt första nyhetsbrev efter att samarbetet inletts
 • Ett diplom
 • Möjlighet att få ett antal tygkassar, pennor, reflexer och liknande
 • ”Tack till”-text med ert företagsnamn och logga på våra sidor på vår hemsida, Facebook och Instagram

Barnrättspaketet

Detta paket skapas och anpassas efter varje unikt samarbete.

Passar för organisationer och företag som vill verka tillsammans med oss för att skapa ett långsiktigt givande samarbete, där vi gemensamt förstärker våra insatser för barnrättsfrågor.

Detta samarbete innebär att vi tillsammans aktivt kan arbeta för skapa social hållbarhet, att vi kan ha ett kunskapsutbyte och att ni blir inbjudna att delta på event Barnombudet anordnar.

Som tack får ni av oss:

 • Möjlighet till organisationsmedlemskap i BOiU
 • Löpande utskick av vårt nyhetsbrev
 • Presentation av er i vårt första nyhetsbrev efter att samarbetet inletts
 • Ett diplom
 • Möjlighet att få ett antal tygkassar, pennor, reflexer och liknande
 • ”Tack till”-text med ert företagsnamn och logga på våra sidor på vår hemsida, Facebook och Instagram
 • ”Tack till”-text i alla nyhetsbrev under året
 • ”Tack till”-text med ert företagsnamn och logga i ett nummer vardera i våra tidningar Word och Ord
 • ”Tack till”-text på projektspecifikt material vid stöttning av något av våra projekt. Fråga oss gärna vilka pågående projekt som finns
 • Tillåtelse att i era kommunikativa kanaler berättar om vårt samarbete

Utifrån ert intresse - och mot extra bidrag - kan vi också erbjuda exempelvis föreläsningar för era medarbetare, stöd i att utveckla kunskapen om vad som kan vara barnrättsarbete i just er verksamhet, löpande inbjudningar till våra events, möjlighet för er att presentera er under ett event, löpande inbjudningar till aktiviteter med teman inom barnrättsarbete. Har ni en egen idé om ett projekt eller ett brinnande intresse kring något som gäller barnrättsarbete som ni vill driva tillsammans med oss? Hör gärna av er.